Språk

Tyska till svenska

Auktoriserad translator från tyska till svenska

En auktoriserad translator har genomgått ett av Kammarkollegiet anordnat prov som omfattar översättning av en juridisk , en ekonomisk och en allmän text. En auktoriserad translator har rätt att använda en stämpel eller ett självhäftande märke som är utformad enligt Kammarkollegiets anvisningar.

Tvåspråkig uppväxt, många kontakter i Tyskland och otaliga resor till Tyskland och Österrike har gett både språk- och kulturkompetens.

Franska till svenska

Mina kunskaper i franska har uppnåtts både genom studier och genom flerårig bosättning i Frankrike. Det har även gett mig kulturkompetens. Har gjort många översättningar av i första hand myndighetstexter och EU-texter.

Engelska till svenska

Den språkkombination som jag gör minst översättningar i, men det har ändå blivit ett antal texter av olika slag, EU-texter, avtal, och mer allmänna facktexter.