Översättningar från tyska till svenska

Översättningar utförs av utbildad facköversättare och auktoriserad translator från tyska till svenska.

Jag tar hand om översättningen av era juridiska texter från tyska. Förutom ett års juridisk utbildning vid Lunds universitet har jag levererat juridiska översättningar till advokater, domstolar och företag sedan 2002 och varit auktoriserad translator sedan 2006.

Jag har även lång erfarenhet av att översätta olika typer av marknadsföringstexter, t.ex. nyhetsbrev, hemsidor och kataloger.

Jag gör även översättningar av betyg och intyg för både privatpersoner och företag.

För att få en offert utan någon förpliktelse, skicka texten som ska översättas till: info@irs-translator.com eller ladda upp den här på hemsidan. Naturligtvis behandlas dokumentet konfidentiellt även om du beslutar att inte anlita mig för översättningen.

Om IRS Translator AB

IRS Translator AB drivs av Ingrid Simko. Jag är utbildad facköversättare och gör professionella översättningar av facktexter från tyska till svenska.

Jag har en fil.mag. och facköversättarutbildning från Lunds universitet

Jag är dessutom auktoriserad translator från tyska till svenska. Auktoriserad translator är en skyddad yrkestitel. En auktoriserad translator har genomgått ett av Kammarkollegiet anordnat prov som omfattar översättning av en juridisk, en ekonomisk och en allmän text.

Jag är medlem i följande organisationer:
  Föreningen Auktoriserade Translatorer
SFÖ logoSveriges Facköversättarförening

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org