Tolkning

Sedan september 2012 är jag även av Kammarkollegiet auktoriserad tolk mellan tyska och svenska.

Sedan några år tillbaka utför jag kontakttolkning, konsekutivt mellan tyska och svenska för svenska myndigheter, sjukvård och rättsväsende. Jag har en bred kännedom om tolkning i olika situationer i det svenska samhället.