Dataskyddsinformation

Dataskyddsinformation

IRS Translator är personuppgiftsansvarig och följer EU:s dataskyddsdirektiv (GDPR). Här finns information om företagets hantering av personuppgifter:

När du surfar runt på webbplatsen samlas inga uppgifter in, inte heller för statistiska ändamål eller marknadsföringsändamål.

Om du fyller i kontaktformuläret eller skickar ett mejl sparas de uppgifter du lämnar där i syfte att handlägga ditt ärende och i förekommande fall utföra ditt uppdrag. Genom att fylla i kontaktformuläret eller skicka ett mejl ger du ditt samtycke till att uppgifterna i detta sparas enligt nedan. Om du väljer att inte beställa någon översättning från IRS Translator raderas det dokument som du har skickat in så snart det står klart att du inte kommer att beställa. Ditt meddelande sparas under ca 1 år som referens och raderas därefter. Om du vill att meddelandet ska raderas tidigare kan du bara meddela det.

Om du beställer en översättning sparas käll- och måltexten under ca 3 år. Under denna tid kan du få fler kopior av din översättning mot en handläggningsavgift. Vissa uppdrag från återkommande kunder kan sparas längre om de behövs som referensmaterial. Om du vill att texterna ska raderas tidigare, meddela detta. Det kan även hända att texten, eller en del av den sparas i ett översättningsminne. I princip ska inga personuppgifter förekomma i minnena, men personuppgifter som inte är känsliga, exempelvis personnamn i pressmeddelande eller nyhetsbrev, kan ibland förekomma. Eventuella personuppgifter i texter sparas enligt avtal eller på grund av intresseavvägning.

Dessutom sparas personuppgifter (namn och adress för privatkunder och namn på kontaktperson för företagskunder) i kundregistret i faktureringsprogrammet. Strökunder sorteras ut med jämna mellanrum och återkommande kunder sparas en tid efter sista beställningen. Detta sparande av personuppgifter görs på grund av en rättslig förpliktelse.

Inga uppgifter lämnas ut till någon annan eller används för reklamsyften. Inga uppgifter sparas heller i någon molntjänst. Alla uppgifter lagras på en dator på IRS Translators kontor och skyddas med brandvägg, antivirusprogram, lösenord och i vissa fall kryptering.

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som finns sparade om dig, att få felaktiga uppgifter rättade, att få dina uppgifter raderade och att få dem överflyttade till någon annan som du anger. Om du vill använda dig av dina rättigheter, skicka ett meddelande till nedanstående adress.

Länkar

Från denna webbplats finns länkar till andra webbplatser. IRS Translator har ingen information om personuppgiftspolicyer för dessa webbplatser och tar inget ansvar för dem. När du följer en länk rekommenderas du att läsa personuppgiftspolicyn för den nya webbplatsen.

Kontaktuppgifter:

Mejladress: info@irs-translator.com

Postadress: IRS Translator AB, Törnsångarevägen 4, 247 35 Södra Sandby.